O mně

Motto:

Buddha oci buddha „Každé ráno, když se probudíme, máme dvacet čtyři zbrusu nových hodin k prožití. Jaký vzácný dar. Je v naší moci strávit těchto čtyřiadvacet hodin tak, aby nám i okolí přinesly pohodu, radost a štěstí. Mír je přítomen tady a teď, přímo v nás a ve všem, co děláme a vidíme. Otázkou je, zda jsme, či nejsme s ním ve spojení. Nemusíme nikam daleko putovat, abychom viděli modré nebe. Nemusíme opouštět naše město nebo sousedství, abychom se potěšili pohledem na krásné děťátko. I vzduch, který dýcháme, může být zdrojem naší radosti. Můžeme se usmívat, dýchat, kráčet a jíst tak, že nám to dovoluje neztrácet spojení s prožitkem hojné radosti. Dokážeme se skvěle na život připravit, ale hůř ho žijeme. Obětujeme deset let, abychom dosáhli vysokoškolské hodnosti, a jsme ochotni tvrdě pracovat, abychom získali postavení, auto, dům atd. Ale jen stěží si uvědomujeme, že žijeme v přítomném okamžiku, jediném okamžiku, pro nějž stojí za to žít....“
/Thich Nhat Hanh; buddhistický mnich a mírový aktivista

 

Marika Mariewicz

Marika Mariewicz

Do roku 2002 se vzdělávala a působila v oblasti umění, ale poté ji závažné zdravotní problémy otevřely poněkud odlišnou cestu. Začala studovat na Pražské psychoterapeutické fakultě, získala osvědčení lektora jógy a kvalifikaci zdravotního pracovníka. Působila např. v pražské nemocnici Na Žižkově, v soukromém rehabilitačním zařízení Therap-tilia a v Centru pro pohybový systém. V současné době se vzdělává v oboru Tradiční čínské medicíny a technik shiatsu v soukromé škole Mgr. Darji Havelkové a od roku 2010 působí v Terapeutickém studiu My Life Studio. 

Dlouhodobě se věnuje vlastní spirituální praxi, která začala u buddhistických, dhjánových meditací a mantrajógy, časem si nacházela stále více prostoru v práci s tělem. Především intuitivní tanec, focusing, Somatic expiriencing, práce s vědomým dotekem a různé formy dynamických meditací (súfijské techniky, Oshovy meditace,...) ji nyní provází na cestě integrace psýché a těla. Svoje zkušenosti s radostí sdílí a využivá i při práci se svými klienty.


Její tvůrčí život se odráží mimo jiné, občas, často, především..., v literárních aktivitách, v poezii (vše je poezií, každý je básníkem) Publikuje např. v Literárních novinách, ve Tvaru, h-aluzi, Welesu etc. Něco z jejího pera naleznete na autorské stránce nicku Markéta na literárním serveru Písmák (především lyrický volný verš).

 

 

 Inspirace

 

Pohled na mé ruce, jak se něčeho dotýkají, jak s něčím zacházejí, na ono „zde, které se děje“ mne naplňuje radostí. Cítím - je to moje svobodná vůle, je to způsob jak (spolu)existovat ve světě a zjevovat nezjevené. Ty ruce jsou zde stále. Ukazují mi „kde“ - v sobě/ vně sebe - skutečně JSEM. Vím. Mohu se na ně spolehnout. Miluji je :-) 

 

Dělat ty „nejméně užitečné“ věci se mi zdá nejmyslupnější. Jako například hladit a pozorovat kocoura, jak klimbá, naslouchat tikotu hodin, nechat svůj pohled jemně zkoumat prostor uvnitř i vně, až se tiše zanoří do husté tmy hrnoucí se oknem dovnitř.... V takové chvíli zažíváte sotva identifikovatelnou směsici pocitů úžasu a radosti, v nichž se vás dotýká nezměrnost života. Vše, co děláte je pro věci samé. Nic od nich nechcete, neposuzujete, nevnucujete..., proto se s nimi můžete skutečně setkat. Žádná vzdálenost, žádné tady a tam, tikot hodin nemá nic společného s časem, právě naopak... Prostě JSTE A NECHÁVÁTE BÝT.

                                                                            Přeji si, aby má práce byla, co nejméně užitečná....